Bilgen Tech – IT саласы бойынша бағдарламалау курсы

Бастау

Бізден не күте аласыз?

Білім

BilgenTech курсы бағдарламалау тілінің құрылымын игеру. IT саласының негізін үйреніп, өз бетінше бағдарлама жасау

Сапа

Мұғалімнің біліктілігі мен оқушылардың IT саласындағы білімін арттыруға негізделген бағдарламалау курсы халықаралық нарық бәсекелестігіне қарсы тұра алатындай деңгейге бағыттау

Қолжетімділік

Bilgen Tech бағдарламалау курсы мектеп мұғалімдеріне және оқушыларға дәстүрлі информатика пәнінің жүйесімен емес, жаңа әдістемемен ұсынылады

Біз туралы!

Центр BILGE был создан в 2016-2017 учебном году для проведения курсов дополнительного образования для детей дошкольного и школьного возраста. Центр нацелен на обучение молодого поколения нашей страны знаниям, навыкам, патриотизму, духовности. Несколько социальных проектов реализуются в рамках программы BILGEN (Bil-Knowledge, Gen-Генерирование), принятой в сентябре 2017 года. сентября 2017 года филиалы BILGE Center открыты во всех регионах страны, методологические центры в каждой области тесно сотрудничают со школами образования

Центр BILGE был создан в 2016-2017 учебном году для проведения курсов дополнительного образования для детей дошкольного и школьного возраста. Центр нацелен на обучение молодого поколения нашей страны знаниям, навыкам, патриотизму, духовности. Несколько социальных проектов реализуются в рамках программы BILGEN (Bil-Knowledge, Gen-Генерирование), принятой в сентябре 2017 года. сентября 2017 года филиалы BILGE Center открыты во всех регионах страны, методологические центры в каждой области тесно сотрудничают со школами образования