Tanym Top

Бастау

Бізден не күте аласыз?

Білім

Балаларды жаңартылған бағдарлама бойынша мектепке даярлау, шығармашылық дағдыларын дамытуға мүмкіндік туғызу, балалардың өз-өзіне деген сенімділігін арттыру

Сапа

Жобаның мақсаты - жас балғындардың оқуға деген қызығушылығын арттыру. Дарынды балаларды анықтап, қолдау көрсету, ұлттық құндылықтарға тәрбиелеу

Қолжетімділік

Болашақ ұрпақтың рухани тұлғалық және адамгершілік құндылықтарын дамыту мен оқушылардың білім деңгейін көтеріп, келешекте таңдайтын жолдарын айқындауға көмектесеміз

Біз туралы!

Центр BILGE был создан в 2016-2017 учебном году для проведения курсов дополнительного образования для детей дошкольного и школьного возраста. Центр нацелен на обучение молодого поколения нашей страны знаниям, навыкам, патриотизму, духовности. Несколько социальных проектов реализуются в рамках программы BILGEN (Bil-Knowledge, Gen-Генерирование), принятой в сентябре 2017 года. сентября 2017 года филиалы BILGE Center открыты во всех регионах страны, методологические центры в каждой области тесно сотрудничают со школами образования

Центр BILGE был создан в 2016-2017 учебном году для проведения курсов дополнительного образования для детей дошкольного и школьного возраста. Центр нацелен на обучение молодого поколения нашей страны знаниям, навыкам, патриотизму, духовности. Несколько социальных проектов реализуются в рамках программы BILGEN (Bil-Knowledge, Gen-Генерирование), принятой в сентябре 2017 года. сентября 2017 года филиалы BILGE Center открыты во всех регионах страны, методологические центры в каждой области тесно сотрудничают со школами образования