BilGen Alaman мен BilGen Baige

Бастау

Бізден не күте аласыз?

Білім

BilGen Baige, BilGen Alaman олимпиадалары баланың ойлау мен талдау жасау қабілеттерін арттырып, қатысушылардың білім деңгейі мен сапасын альтернативті түрде бағалауға мүмкіндік береді

Сапа

BilGen ұлттық олимпиадаларының басты мақсаты оқушылардың арасында білімді, білікті, дарынды оқушыларды анықтау, олардың білім шыңына ұмтылысын ынталандыру, қолдау білдіру

Қолжетімділік

BilGen олимпиадалары мектеп оқушыларының білім деңгейін ішінара емес, жаппай жоғары дәрежеге көтеруге негізделген. Олимпиадалар шалғай аймақтарда орналасқан мектеп оқушыларының білімін жетілдіріп, жан-жақты дамуына негізделген

Біз туралы!

Центр BILGE был создан в 2016-2017 учебном году для проведения курсов дополнительного образования для детей дошкольного и школьного возраста. Центр нацелен на обучение молодого поколения нашей страны знаниям, навыкам, патриотизму, духовности. Несколько социальных проектов реализуются в рамках программы BILGEN (Bil-Knowledge, Gen-Генерирование), принятой в сентябре 2017 года. сентября 2017 года филиалы BILGE Center открыты во всех регионах страны, методологические центры в каждой области тесно сотрудничают со школами образования

Центр BILGE был создан в 2016-2017 учебном году для проведения курсов дополнительного образования для детей дошкольного и школьного возраста. Центр нацелен на обучение молодого поколения нашей страны знаниям, навыкам, патриотизму, духовности. Несколько социальных проектов реализуются в рамках программы BILGEN (Bil-Knowledge, Gen-Генерирование), принятой в сентябре 2017 года. сентября 2017 года филиалы BILGE Center открыты во всех регионах страны, методологические центры в каждой области тесно сотрудничают со школами образования